Materiały na laboratorium (temat 3)

Materiały na zajęcia laboratoryjne ZPiU:

3.1. – Model EOQ

3.2. – Warianty modelu EOQ

Temat 3