Wykłady z Psychologii Zarządzania Zespołami dla Budownictwa, I rok ST

wyklad_1 wyklad_2 wyklad_3 wyklad_4 wyklad_5 _6 wyklad_7 _8 wyklad_8 wyklad_9 wyklad_10