Archiwa Bloga

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA: METODY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Szanowni Państwo, Z powodu ograniczeń związanych z epidemią, najbliższe tygodnie nasz kurs będzie odbywał się również w trybie zdalnym. Oznacza to, że grupy przygotowują swoje prezentacje zgodnie z planem, ale przesyłają je do mnie drogą mailową. Po sprawdzeniu i omówieniu

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – WYKŁADY

w5-modulatory-stresu-2020-i-wprowadzenie-2019-2020 w-ii-modele-psych-stres-a-zdrowie w3-biologiczne-i-psychologiczne-uwarunkowania-stresuw3-biologiczne-i-psychologiczne-uwarunkowania-stresuw4-stres-a-neurodegenracja-i-neurogeneza

Komunikacja interpersonalna II sem. LIC

Zajęcia w trybie zdalnym Każdy zespół w terminie swojego wystąpienia przesyła mi mailowo multimedialną wersję wystąpienia wraz z szczegółowym konspektem przebiegu zajęć i szczegółowym opisem planowanych ćwiczeń. Konsultacje będą odbywać się drogą mailową. Niebawem pojawi się dodatkowa forma zdobywania punktacji

Psychologia w zarządzaniu – seminarium

Ze względu na odwołanie zajęć praca nad projektami w ramach kursu PwZ nie jest wstrzymana. Każdy zespół w terminie swojego wystąpienia przesyła mi mailowo multimedialną wersję wystąpienia wraz z szczegółowym konspektem przebiegu zajęć i opisem planowanych ćwiczeń. Projekt badań powinien

Optymalizacja w podejmowaniu decyzji

harmonogramowanie-zadan 1. do samodzielnego opracowania do 25 marca: algorytm Dijkstry i algorytm Bellmana-Forda https://eduinf.waw.pl/inf/alg/001_search/0138a.php   Od teraz pracujemy z książką https://www.dbc.wroc.pl/Content/23623/PDF/Kasperski_Discrete_Optimization.pdf (każdy ja może pobrać). Pierwszy rozdział do opracowania: 2.1. Za tydzień (20.03) podam Państwu zadania do przeliczenia sprawdzające zrozumienie.

IPMA-Student

W sprawie certyfikacji IPMA-Student proszę o kontakt z p. Zuzanną Mieszkowską (zuzanna.mieszkowska@pwr.edu.pl)

Podstawy zarządzania projektem

Organizacja zajęć i zasady zaliczenia Punktacja-19-05 Wykłady umieszczane na ePortal