Godziny Konsultacji w semestrze zimowym 2018/2019/Office hours for winter semester 2018/2019

Wtorek:  13:00 – 15:00 / Tuesday; 13:00 – 15:00 Czwartek 9:00 – 11:00/Thursday 9:00 – 11:00; Piątek: 10:00 – 12:00 / Friday 12:00 – 14:00