Godziny Konsultacji w semestrze letnim 2019/2020/Office hours for summer semester 2019/2020

Poniedziałek:  13:00 – 15:00 / Monday; 13:00 – 15:00 Czwartek 09:00 – 11:00/ Thursday 09:00 – 11:00