Anna Borkowska

Zmień swoje zdjęcie tła
Zmień swoje zdjęcie tła
drZespół Psychologii i Ergonomii (Z5)
Konto tego użytkownika jest Zatwierdzony
adiunkt
B1, 415c
71 320 37 57
Terminy i godziny konsultacji
dzień
godziny
uwagi
Wtorek
13-15
415c, B1
Czwartek
11-13
415c, B1
 
 

Moja aktywność naukowa i badawcza dotyczy społecznego i psychologicznego kontekstu aktywności zawodowej: zaangażowania w pracę, emocji przeżywanych w pracy, konfliktów w miejscach pracy i sposobów ich rozwiązywania. Ostatnio moje zainteresowania dotyczą także funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i edukacji włączającej. Jestem autorką i współautorką: skali diagnozującej inteligencję emocjonalną, Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, Kwestionariusza Wartości i Motywów w Pracy oraz polskiej adaptacji Skali Użyteczności Systemów (SUS). Jestem jedną z założycielek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.