Rafał Michalski

Zmień swoje zdjęcie tła
Zmień swoje zdjęcie tła
dr hab. inż.Zespół Psychologii i Ergonomii (Z5)
Konto tego użytkownika jest Zatwierdzony
profesor nadzwyczajny
B1, 415a
713204212
Terminy i godziny konsultacji
dzień
godziny
uwagi
Poniedziałek
10:00-11:00
B1, 415a
Środa
11:00-13:00
 B1, 415a
Środa N
 
 

*****
Projekty NCN (Opus)
*****
2018 - 2021 Analiza i modelowanie wizualnych procesów uwagowych w cyfrowym przekazie marketingowym. Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych (OPUS 14) nr UMO-2017/27/B/HS4/01876. Środki przyznane: 275 800 zł.
Rafał Michalski: kierownik projektu, Jerzy Grobelny: główny wykonawca.

2012 - 2016 Modele aktywności wzrokowej człowieka w przetwarzaniu informacji marketingowych w systemach "digital signage". Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych (OPUS 2, panel: HS4) nr UMO-2011/03/B/HS4/03925. Środki przyznane: 179 790 zł. Projekt rozliczony.
Rafał Michalski: kierownik projektu, Jerzy Grobelny: główny wykonawca.

2012 - 2016 Elastyczne algorytmy problemu rozmieszczania obiektów w zarządzaniu produkcją i logistyce. Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych (OPUS 2, panel: HS4) nr UMO-2011/03/B/HS4/04532. Środki przyznane: 179 400 zł. Projekt rozliczony.
Jerzy Grobelny: kierownik projektu, Rafał Michalski: główny wykonawca.

2012 - 2016 Analiza i modelowanie procesu przetwarzania informacji wzrokowej w układzie człowiek - maszyna. Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych (OPUS 2, panel: ST8) nr UMO-2011/03/B/ST8/06238. Środki przyznane: 195 390 zł. Projekt rozliczony.
Jerzy Grobelny: kierownik projektu, Rafał Michalski: główny wykonawca, Rafał Weron: wykonawca.

*****
Artykuły z IF
*****
1. Grobelny J., Michalski R. (2017). A novel version of simulated annealing based on linguistic patterns for solving facility layout problems. Knowledge-Based Systems, 124, 55-69.
- https://doi.org/10.1016/j.knosys.2017.03.001
- 5L IF 2016: 4,627
- 2013-2016: 40p
- Elsevier

2. Michalski R. (2017). Information presentation compatibility in a simple digital control panel design: eye-tracking study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics.
- https://doi.org/10.1080/10803548.2017.1317469
- 5L IF 2016: 0.657
- 2013-2016: 15p
- Taylor & Francis

3. Grobelny J., Michalski R. (2015). The role of background color, interletter spacing, and font size on preferences in the digital presentation of a product. Computers in Human Behavior, 43, 85-100.
- https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.036
- 5L IF 2016: 4,252
- 2013-2016: 40p
- Elsevier.

4. Michalski R. (2014). The influence of color grouping on users’ visual search behavior and preferences. Displays, 35(4), 176-195.
- https://doi.org/10.1016/j.displa.2014.05.007
- 5L IF 2016: 1,761
- 2013-2016: 25p
- Elsevier

5. Michalski R., Grobelny J. (2014). Designing emergency-medical-service helicopter interiors using virtual manikins. IEEE Computer Graphics and Applications, 34(2), 16–23.
- https://doi.org/10.1109/MCG.2014.26
- 5L IF 2016: 1,626
- 2013-2016: 35p
- IEEE

6. Grobelny J., Michalski R. (2011). Various approaches to a human preference analysis in a digital signage display design. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 21(6), 529-542.
- https://doi.org/10.1002/hfm.20295
- 5L IF: 2015: 0,972
- 2013-2016: 20p
- Taylor & Francis

7. Michalski R. (2011). Examining users’ preferences towards vertical graphical toolbars in simple search and point tasks. Computers in Human Behavior, 27(6), 2308-2321.
- https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.07.010
- 5L IF 2016: 4,252
- 2013-2016: 40p
- Elsevier

8. Michalski R., Grobelny J. (2008). The role of colour preattentive processing in human-computer interaction task efficiency: a preliminary study, International Journal of Industrial Ergonomics. 38(3–4), 321–332.
- https://doi.org/10.1016/j.ergon.2007.11.002
- 5L IF 2016: 1,836
- 2013-2016: 30p
- Elsevier

9. Michalski R., Grobelny J., Karwowski W. (2006). The effects of graphical interface design characteristics on human-computer interaction task efficiency. International Journal of Industrial Ergonomics, 36(11), 959–977.
- https://doi.org/10.1016/j.ergon.2006.06.013
- 5L IF 2016: 1,836
- 2013-2016: 30p
- Elsevier