Tadeusz Dudycz

Zmień swoje zdjęcie tła
Zmień swoje zdjęcie tła
prof. dr hab. inż.Zespół Zarządzania Finansami (Z2)
Konto tego użytkownika jest Zatwierdzony
profesor zwyczajny
Budynek B1 pok. 314
713202927
Terminy i godziny konsultacji
dzień
godziny
uwagi
Wtorek
16-17
Proszę wcześniej powiadomić mnie mailem o planowanym przyjściu na konsultacje
 
 
 

Motto: Going to the moon is not a matter of physics but of economics.
(John R. Platt, 1958)

Grants: Legal capital - financial and behavioral aspects of its functioning in practice - 2017/25/B/HS4/01374

Recent publications:

Working paper
1. The Mystery of Operating Leverage.
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3578189
2. Can the Par Value of Shares Be a Usefulness Financing Tool? https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3230706
3. Does the Par Value of Share Influence the Success of IPOS? https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3327644
4. The Effect of Share Capital on Company Performance
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3485999

Articles
1. Tadeusz Dudycz, Jadwiga Praźników. (2020). Does the mark-to-model fair value measure make assets impairment noisy?: A Literature Review. Sustainability, 12, 1504; https://doi.org/10.3390/su12041504

2. Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz, Katarzyna Włodarczyk. (2019). Are Analysts Really Optimistic in Their Stock Recommendations? The Case of the Polish Capital Market. Emerging Markets Finance and Trade, https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1694886

3. Tadeusz Dudycz. (2018). How does the par value of a share work?. W: Finance and sustainability : proceedings from the Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2017 / Agnieszka Bem [i in.] Eds. Cham : Springer, cop. s. 27-35. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92228-7_3

4. Brycz, B., Dudycz, T., Kowalski, M. (2018). Does high IPO valuation benefit investors?. W: Efficiency in business and economics: proceedings from the 7th ESWN Conference, Wrocław 2017 / eds. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz. Cham : Springer, cop. 25-37. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68285-3_3

5. Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz, Michał Kowalski.
(2017). Is the success of an issuer an investor success? : evidence from Polish IPOs. Baltic Journal of Economics, vol. 17, nr 1, s. 57-77. https://doi.org/10.1080/1406099X.2017.1308781

6. Tadeusz Dudycz, Bogumiła Brycz. (2017). What drives the amount of capital raised at IPO? : evidence from the Warsaw Stock Exchange. Argumenta Oeconomica, nr 2, s. 61-89. https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43054/edition/38697

Books
1. T. Dudycz, Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Oficyna wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013

2. T. Dudycz, Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo INDYGO ZAHIR MEDIA Wrocław, 2011

3. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie z zarządzania, PWE Warszawa 2010

4. T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.

5. T. Dudycz, Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, , Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002

6. T. Dudycz, Analiza finansowa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999 https://ssrn.com/abstract=3207765