Profil działalności

Katedra prowadzi prace badawcze oraz działalność o charakterze dydaktycznym w następujących obszarach:

 • Projektowanie ergonomicznych układów człowiek-maszyna
 • Społeczna efektywność organizacji gospodarczych, zachowanie człowieka w organizacji
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie procesami innowacyjnymi i rozwojem wyrobów
 • Struktury organizacyjne i ich sprawność
 • Marketing, zarządzanie i planowanie marketingowe, badania marketingowe
 • Wielokryterialna ocena efektywności gospodarczej
 • Przekształcenia strukturalne i własnościowe w gospodarce narodowej
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • Analiza finansowa firmy
 • Rynek finansowy, w szczególności: rynek kapitałowy
 • Analiza opłacalności inwestycji (w szczególności w warunkach ryzyka)
 • Aspekty i problemy fuzji i przejęć
 • Zarządzanie wartością firmy i wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Zastosowanie technologii informacyjnej do modelowania procesów zarządzania finansami
 • Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej
 • Systemy zarządzania jakością (międzynarodowe normy ISO serii 9000 i pochodne)
 • Koncepcje zarządzania jakością
 • Jakość usług, zarządzanie jakością procesów
 • Koszty jakości
 • Metody i techniki zarządzania jakością