Zespół Zarządzania Jakością (Z1)

Kierownik
dr hab. Zofia Zymonik, prof. nadzw. PWr

Kontakt
budynek B-1, pokój 311B
tel. 71 320 42 81

Pracownicy

Doktoranci

Współpracownicy
dr Janusz Zymonik »

Profil działalności
W Zespole sa realizowane prace badwcze dotyczące sytemowych rozwiązań projakościowych (w tym międzynarodowych norm ISO serii 9000), filozofii jakości, TQM, kosztów jakości, podejścia procesowego w jakości, metod i technik doskonalenia jakości.

Zajęcia dydaktyczne dotyczą  problematyki zarządzania jakością, zarządzania procesami, kosztów jakości, ochrony własności intelektualnej, seminariów dyplomowych. Są one realizowane na Wydziale Informatyki i Zarządzania (k. Zarządzanie i k. Inżynieria Systemów), Wydziale Mechanicznym (k. Zarządzanie i Produkcja – ZIP), Wydziale Elektroniki i Wydziale Architektury.

Pracownicy Zespołu współpracują z praktyką gospodarczą, mi.in. poprzez udział w Komitecie Jakości Normalizacji przy Krajowej Izby Gospodarczej, Komitecie Polskiej Nagrody Jakości, Urzędem Patentowym RP,  Centrum Transferu Technologii PWr.