Zespół Zarządzania Finansami (Z2)

Kierownik
prof. dr hab. inż. Tadeusz Dudycz

Kontakt
budynek B-1, pokój 405B
tel. 71 320 29 27

Pracownicy

Współpracownicy

Doktoranci

Profil działalności
Zespół zajmuje się następującymi dziedzinami:

 • Analiza finansowa i zarządcza przedsiębiorstwa
 • Optymalizacja struktury finansowej przedsiębiorstwa
 • Ocena efektywności procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji
 • Planowanie i prognozowanie finansowe
 • Modelowanie procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych na rynku kapitałowym
 • Metody badania efektywności procesów fuzji i przejęć z uwzględnieniem ryzyka
 • Badanie i modelowanie procesu zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Wycena przedsiębiorstwa, kapitału intelektualnego
 • Metody szacowania cen papierów rynku kapitałowego – akcji i obligacji oraz modele wyceny instrumentów pochodnych
 • Współzależności między rynkiem instrumentów dłużnych, akcji i rynkiem towarowym
 • Zarządzanie ryzykiem i jego implikacje dla nadzoru właścicielskiego