Zespół Logistyki i Zarządzania Projektami (Z3)

Kierownik
prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta

Kontakt
budynek B-1, pokój 317A
tel. 71 320 32 19

Pracownicy

Współpracownicy

Doktoranci

Profil działalności
Zespół prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w zakresie zarządzania: logistycznego, łańcuchami dostaw, produkcją i usługami, projektami, procesami innowacyjnymi i rozwojem wyrobów oraz badań operacyjnych, rachunkowości, finansów i audytu.

Działalność dydaktyczna Zespołu obejmuje realizację wykładów i form towarzyszących w ramach przedmiotów:

 • Logistyka
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie projektami
 • Organizacja systemów logistycznych
 • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie innowacjami w logistyce
 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie procesami
 • Inżynieria innowacji
 • Strategie zarządzania produktem
 • Metody i techniki organizatorskie
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Finanse
 • Badania operacyjne
 • Podstawy organizacji produkcji