Zespół Psychologii i Ergonomii (Z5)

Kierownik
prof. dr hab. inż. Jerzy Grobelny

Kontakt
budynek P-2, pokój 43
tel. 71 348 50 50

Pracownicy

Współpracownicy

Doktoranci

Profil działalności
Tematyka badawcza prac prowadzonych przez Zespół w obszarze psychologii obejmuje jej zastosowania w zarządzaniu, np. w marketingu i reklamie, rozwiązywaniu konfliktów w organizacji, komunikacji interpersonalnej czy kierowaniu twórczością. W obszarze ergonomii badane są zagadnienia związane z fizjologią pracy, obciążeniem pracownika, zmęczeniem, transferem wiedzy ergonomicznej do systemów CAD, a także problemy z zakresu interakcji człowieka z komputerem, w tym m.in. percepcja komputerowego przekazu informacji.

W realizowanych badaniach wykorzystywane są autorskie programy komputerowe, służące m.in. do optymalizacji rozmieszczenia, oceny obciążenia pracą, projektowania stanowisk pracy przy wykorzystaniu modeli centylowych oraz stanowiska badawcze funkcjonujące w Laboratorium Ergonomii oraz w Laboratorium Jakości Oprogramowania (eyetracker).