Władze

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta
pok. 317A, bud. B-1
e-mail: dorota.kuchta@pwr.edu.pl
tel. 71 320 32 19

Zastępca Kierownika Katedry:

dr inż. Katarzyna Jach
pok. 43, bud. P-2
e-mail: katarzyna.jach@pwr.edu.pl
tel. 71 348 50 50

Asystent dydaktyczny:

dr inż. Ewa Marchwicka
pok. 317a, bud. B-1
e-mail: ewa.marchwicka@pwr.edu.pl
tel. 71 320 46 91

Asystent finansowy:

dr Bogumiła Brycz
pok. 313b, bud. B-1
e-mail: bogumila.brycz@pwr.edu.pl
tel. 71 320 29 27