Gratulacje dla prof. D.Kuchty i dr hab. inż. R.Michalskiego

Z radością informujemy, że prof. Dorota Kuchta otrzymała dofinansowanie w wysokości 261 800 zł na projekt “Wybrane metody wspierające zarządzanie projektami, uwzględniające różne grupy interesariuszy projektu i wykorzystujące liczby rozmyte 2.typu”, natomiast dr hab. inż. Rafał Michalski otrzymał 275 800 zł na realizację projektu „Analiza i modelowanie wizualnych procesów uwagowych w cyfrowym przekazie marketingowym” w ramach programu Opus realizowanego przez NCN

ncn-logo