Seminarium 12 czerwca

W poniedziałek 12.06 o godz. 17.05 w s. 433 B4 odbędzie się kolejne seminarium katedralne. Pani mgr Anna Czarnecka zaprezentuje temat „Wykorzystanie wykładnika Hursta do analizy ryzyka inwestycyjnego na przykładzie instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, Pan mgr inż. Paweł Krzos omówi temat „Wpływ czynników wizualnych na jakość ergonomiczną produktów interakcyjnych” a Pani mgr Katarzyna Kroik uzupełni przedstawiany ostatnio temat “Dynamiczna stopa dyskontowa w badaniu opłacalności inwestycji rzeczowych”. Zapraszamy

android-m-gui-kit-2