Seminarium katedralne 31. stycznia

31 stycznia o godz. 15.15 w s. 411 B1. mgr Małgorzata Florczak-Strama wygłosi referat pt. „Efektywność inwestycji publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”,a mgr inż. Małgorzata Fiałkowska – Filipek przedstawi temat „Lean Thinking w zarządzaniu jakością opieki zdrowotnej”. opieka-zdrowotna