VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “EFEKTYWNOŚĆ ŹRÓDŁEM BOGACTWA NARODÓW”

W dniach 28-30 maja 2017 odbędzie się międzynarodowa konferencja VII International Scientific Conference  “EFFICIENCY AS A SOURCE OF THE WEALTH OF NATIONS” ESWN2017. Wszystkie informacje oraz program Konferencji dostępne są na stronie http://eswn2017.syskonf.pl/ Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest prof. Tadeusz Dudycz.

eswn-2017