Zarządzanie projektami – seminarium

W środy nieparzyste w 317 B1 o 19.00 odbywać się będzie seminarium poświęcone zarządzaniu projektami. 12 października na pierwszym spotkaniu mgr Dorota Skowron przedstawi wyniki osiągnięte w swojej rozprawie doktorskiej p.t. Metoda harmonogramowania projektów badawczo – rozwojowychw sektorze nauki, oparta na koncepcji adaptacyjnego zarządzania projektami. Pani Skowron opublikowała swoje wyniki w dwóch artykułach z “listy filadelfijskiej” Szczególnie zaproszeni są doktoranci.