Fizyka Środowiska Pracy – literatura uzupełniająca do wykładów i ćwiczeń

  1. Alton Everest F., Pohlmann K.C., Podręcznik akustyki, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2013
  2. Czarkowska-Pączek B., Przybylski J., Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. Podręcznik dla studentów, Urban & Partner, Wrocław 2006
  3. Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, t. 1 i 2, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1999
  4. Młodkowski J., Aktywność wizualna człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
  5. Ozimek E., Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
  6. Śliwowski L., Mikroklimat wnętrz i komfort cieplny ludzi w pomieszczeniach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000
  7. Traczyk W.Z., Trzebski A. (red.), Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015
  8. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001
  9. Wykowska M., Ergonomia jako nauka stosowana, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009