Zmiana terminów i godzin konsultacji

Do końca semestru zimowego konsultacje odbywać się będą we wtorki w godzinach 18:00-20:00.