Tematyka prac dyplomowych

Tematyka oferowanych prac dyplomowych (licencjackich/inżynierskich, magisterskich i doktorskich)

·         Interakcja Człowiek-Komputer (Human-Computer Interaction, HCI):

         użyteczość oprogramowania i stron internetowych

         projektowanie interfejsów (badania wykorzystujące eye tracking i face reading)

·         Marketing:

         e-Biznes

         graficzny przekaz informacyjny, digital signage (badania wykorzystujące eye tracking i face reading)

·         Ergonomia:

         cyfrowe modelowanie człowieka (antropometria)

         ocena obciążenia pracą

         optymalizacja rozmieszczania obiektów w zarządzaniu produkcją i logistyce, projektowaniu interfejsów i projektowaniu ergonomicznym