Studia

Pracownicy, współpracownicy i doktoranci Katedry prowadzą zajęcia na kierunkach: Informatyka, Zarządzanie oraz Inżynieria Systemów na studiach I i II stopnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału.

Ponadto, Katedra realizuje zajęcia zamawiane przez wydziały: Architektury, Chemiczny, Elektroniki, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Mechaniczny.

Pracownicy Katedry prowadzą także zajęcia na Neisse University (Uniwersytecie Nysa).