Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe „FUTURES”

Koło naukowe zajmuje się rynkami finansowymi i kapitałowymi, a także aktualną sytuacją gospodarczą. Misją Koła jest umożliwienie jego członkom samodzielnego rozwoju, wymiany opinii, poszerzania wiedzy z dziedziny finansów i zdobywania umiejętności organizatorskich, jak również popularyzacja i propagowanie wiedzy z rynków finansowych i kapitałowych wśród studentów. Spotkania uczestników Koła odbywają się co 2 tygodnie. Na każdym z nich prezentowane są pewne problemy, na których skupia się dyskusja. Organizowane są również wykłady prowadzone przez profesjonalistów, np. gościnny wykład „Giełda – krok po kroku”, cieszący się ogromną popularnością. SKN „FUTURES” jest prężnie rozwijającym się kołem naukowym, którego opiekunem merytorycznym jest prof. Zofia Wilimowska.

Informacji o bieżącej działalności Koła udziela mgr Katarzyna Gwóźdź

 

Akademickie Koło Naukowe Zarządzania „Unstoppable”

Koło powstało po to, by stworzyć jak najlepsze środowisko do rozwoju osobom zainteresowanym ogólnie pojętym zarządzaniem. Działalność koła obejmuje następujące obszary zainteresowań: zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami, organizację wydarzeń (takich, jak cykle szkoleń i konferencje). Członkowie koła starają się pogłębiać wiedzę z zakresu: coachingu, trenerstwa, HR, PR, zarządzania projektami – współorganizując cykle szkoleń z tych dziedzin. Opiekunkami koła są: dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska oraz dr inż. Anna Zgrzywa-Ziemak.